Utveckla ert arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Resultatet kan bli en ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 certifiering

Tillväxtbyrån erbjuder konsultstöd, rådgivning och utbildningar som hjälper er att arbeta systematiskt och utveckla ledningssystem inom miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Väljer ni att bli ISO-certifierade får ni guidning genom hela processen.
Maria Nord ISO-konsult som driver Tillväxtbyrån

Maria Nordh

Jag som driver Tillväxtbyrån heter Maria Nordh och är ISO-konsult specialiserad på ISO-certifiering och ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Några av mina kunder

"Maria har på ett mycket bra
sätt hjälpt oss med det vi behövde och skapat en dokumentation med den röda tråden tydlig som gör det möjligt för oss att själva arbeta vidare.

(...)Maria har visat stor kompetens och har en mycket god
samarbetsförmåga tillsammans med en förståelse för vår verksamhet. Jag är enormt nöjd med Marias insats och kan varmt rekommendera henne för uppdrag."
Care of Sweden AB
"Tack vare Marias kunskaper och engagemang gick arbetet med miljödiplomeringen snabbt, hennes kunskap i området gjorde mitt arbete enklare och gav mig en djupare förståelse för användandet och utvecklandet av miljödiplomeringen för min rörelse.

Kursen i miljö som alla anställda gick med Maria som kursledare var givande och har engagerat alla anställda i vårat framtida miljöarbete både i företaget och privat."
M Roos Bygg AB
"När vi tog nästa steg i vårt kvalitets- och miljöarbete och valde att arbeta mot en certifiering blev Marias kompetens och engagemang en mycket stor tillgång. Tack vare henne fick vi en större förståelse för vilka möjligheter ett certifierat verksamhetssystem kan ge.

Processen gick smidigt och vi kunde med Marias hjälp skapa en tydlig och användbar dokumentation. Vi är väldigt nöjda och kan varmt rekommendera Maria."
Enter arkitektur AB

Vanliga frågor

Tiden företaget behöver lägga ner skiljer sig åt. Arbetar ni intensivt med införandet går det självklart fortare medan det tar längre tid om ni tar det lite lugnare. Företagets komplexitet och storlek spelar också roll för tidsaspekten då man ska införa ISO 14001 eller ISO 9001.

Generellt kan man räkna med 9 månader till 1 år från det att man påbörjat arbetet till dess att man är certifierad.

Det beror på anledningen till att ni väljer att diplomera/certifiera er. Finns det kunder som ställer krav på att ni ska ha ett miljöledningssystem måste ni undersöka vilket system de anser som tillräckligt.

Miljödiplomering är bra för mindre företag som verkar på en lokal och regional marknad och fokuserar mer på praktiska förändringar. ISO 14001 är en internationell standard som är välkänd i hela världen, den innehåller något fler dokumentationskrav men är också möjligt att kombinera med ett eventuellt kvalitetsledningssystem, ISO 9001.

Det är bra att först och främst undersöka på vilket sätt ni påverkar miljön med de tjänster eller produkter ni erbjuder. De aktiviteter som påverkar miljön mest är det ni ska fokusera på i ert fortsätta arbete. Formulera en miljöpolicy om vilken viljeriktning ni har gällande miljöarbetet och besluta om ett antal mål för hur ni kan förbättra miljön. Knyt målen till handlingsplaner!

När ni har kommit så långt är ni på god väg och har en grund ni kan ta med er i en framtida diplomering eller certifiering.

Kostnaden för att bli ISO-certifierad varierar. Dels beror det självklart på vilka standarder ni vill certifiera er mot men även hur mycket arbete ni själva kan göra och hur mycket hjälp ni behöver av en konsult.

Kostnaderna som oavsett tillkommer är kostnaden för att köpa de aktuella standarderna och för den externa revisionen som ett certifieringsorgan utför.

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB