Integritetspolicy

Integritetspolicy för Tillväxtbyrån

Tillväxtbyrån har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av webbplatsen accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar

Tillväxtbyrån är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att se till att du som besökare är medveten om att personuppgifter samlas in, hur detta gör och varför. Du kan aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur dessa används, begära ut de uppgifter som finns om dig eller använda rätten att bli helt raderad från system. Tillväxtbyrån delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Tillväxtbyrån samlar in och använder personuppgifter för att fullgöra åtagande, förbättra och anpassa tjänsterna, för att samla in statistik för att kunna utveckla vår webbplats.

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i ett formulär alternativ som en del i ett uppdrag så som avtal och i material exempelvis i rapporter.

Cookies/Kakor

Uppgifter via så kallade “cookies” samlas in här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Tillväxtbyrån så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer

  • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på siten, exempelvis vilka sidor du besöker.

  • Annan information som mottas från dig igenom din kontakt med oss.

Kontaktformulär

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart för att kunna administrera ditt ärende.
Tillväxtbyrån garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Informationssäkerhet

Tillväxtbyrån vänar om informationssäkerheten och är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert.
All information hanteras med syfte att skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge behåller Tillväxtbyrån personuppgifter?

Tillväxtbyrån kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos verksamheten eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den information du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal och fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.

  • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.

  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.

  • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.

  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.

  • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande Tillväxtbyråns integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att bli delgiven vilka uppgifter som finns om dig, om du vill uppdatera uppgifter eller vill ha dina uppgifter raderade, vänligen kontakta oss.

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB