Miljöledning

Vi har alla en viktig roll när det gäller att bidra till en ökad hållbarheten i omvärlden. Ett aktivt miljöarbete där verksamhetens miljöaspekter hanteras på ett systematiskt vis och leder till en minskad mijöpåverkan är en viktig del i det gemensamma ansvaret för en hållbar framtid.

Tillväxtbyrån hjälper er med allt som behövs för att skapa ett systematiskt miljöledningssystem anpassat efter er verksamhet och ser till att det är praktiskt användbart.
Böcker om miljöledning ISO 14001

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

​Ett ISO-certifierat miljöledningssystem underlättar ett aktivt miljöarbete. Miljöledningssystemet ISO 14001 bidrar till ett systematiskt miljöarbete som ger en god grund för att förbättra er miljöprestanda.

Behöver ni skapa ett miljöledningssystem utifrån era behov som fungerar i er verksamhet? Ta hjälp av Tillväxtbyrån så kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta mig driva arbetet med miljöledning framåt!

Med fokus på ett användbart, effektivt och enkelt miljöledningssystem hjälper jag er att skapa och införa ett miljöledningssystem enligt kraven för ISO 14001 vid en första certifiering.

Genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, skapa och utveckla rutiner, kemikalielistor med mera hjälper jag er att uppdatera och utveckla ert ledningssystem

Arbetsprocess ISO-certifiering

 1. Ledningsarbete
  Formulera era mål med verksamhetssystemet. Se till att ledningen och de som ska arbeta med projektet har en grundläggande kompetens gällande de ISO-standarder ni ska certifiera er mot. Tillväxtbyrån erbjuder en introduktionsutbildning med syfte att ge deltagarna en god överblick och förståelse för standarderna.

  Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser, bestäm behov och förväntningar hos intressenter och beskriv ledningssystemets omfattning, upprätta policy och mål.

 2. Processer
  Bestäm vilka processer och aktiviteter som behövs för att kunna leverera era produkter eller tjänster, vilka risker och möjligheter som är knutna till dessa processer och vilken styrning av processerna som behövs. Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen behöver.

 3. Utbildning och förankring
  Styra och kontrollera processerna. Utbilda samtliga medarbetare. Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

 4. Övervaka och mät prestanda
  Revidera processernas verkan. Styr och kontrollera ändringar i system och arbetssätt. Genomför ledningens genomgång och internrevison.

 5. Certifieringsrevision
  I samråd med det certifieringsorgan ni har valt bokar ni tid för steg 1 revisionen. Vid steg 1 revisionen fokuserar revisorn främst på er dokumentationen. Bedömer revisorn att ni är redo för nästa certifiering bokar ni in steg 2 revisionen. Vid detta tillfälle blir stora delar av verksamheten engagerad. Får ni avvikelser ska dessa stängas innan ett certifikat kan utfärdas.

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas är ett ledningssystem som är anpassat för små och medelstora företag som verkar på en nationell marknad.Behöver ni hjälp att bygga upp ledningssystemet enligt kraven för miljödiplomering? Jag stöttar er inför en första diplomering eller vid omdiplomering.

Miljöutbildning

​För att implementera miljöarbetet i organisationen krävs att alla medarbetare har en grundkompetens gällande miljöfrågor. Att alla medarbetare har genomgått en grundläggande miljöutbildning är ett krav för att bli Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och en stor fördel i ISO 14001.

Upplägg grundläggande miljöutbildning

Utbildningen tar cirka 3-4 timmar och anpassas efter er verksamhet. Under miljöutbildningen varvas föreläsning med gruppövningar och videoklipp.

Ungefärligt innehåll:

 • Jordens miljöstatus

 • Hållbar utveckling

 • Samhällets miljöarbete

 • Företaget och miljön

 • Avslutande diskussion

 • Utvärdering

  Mål
  Ge en grundläggande förståelse för miljöfrågor samt medvetenhet
  om individens- och organisationens miljöpåverkan.

En pusselbit i ett väl fungerade miljöledningssystem

Genom att förstärka kompetensen och medvetenhet på miljöområdet ökar engagemanget och förståelsen för verksamhetens miljöledningssystem. En grundläggande miljöutbildning är en viktig pusselbit för ett framgångsrikt miljöarbete.

Fler tjänster inom miljöledning

Miljösamordnare/ Miljöansvarig

Om ni har behov av att någon sköter era miljöfrågor under kortare tid för interimsuppdrag eller på längre sikt kan jag ta ett helhetsgrepp om er verksamhet och hjälpa er att styra ert hållbarhetsarbete.

Internrevision av miljöledningssystem

​Internrevision är ett effektivt verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter. Under revisionen uppmärksammas er verksamhet och ert ledningssystem på ett metodiskt sätt. Det är också ett krav enligt bland annat ISO 14001 och ISO 9001 att genomföra internrevision.

Det finns flera fördelar med att ta hjälp från en extern part att genomföra internrevision. Ni får nya ögon på er verksamhet som kan bidra till idéer och andra perspektiv. Jag hjälper er att genomföra internrevision med ambitionen att det ska ge er ett mervärde och fokusera på era förbättringsmöjligheter!

Vid det avslutande mötet går vi igenom samtliga iakttagelser och diskuterar hur dessa kan hanteras. Ni får därefter en rapport som beskriver positiva iakttagelser, förbättringsområden och eventuella avvikelser.

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB