Kvalitets- och miljöpolicy

Tillväxtbyrån stödjer verksamheter att skapa skräddarsydda ledningssystem som bidrar till ekologisk hållbarhet, kvalitetssäkring av processer och en säker arbetsmiljö. Hög kvalitet, ekologisk hållbarhet och en god arbetsmiljö är även hörnstenarna i det interna arbetet.

Livscykelperspektiv

Genom att agera utifrån ett livscykelperspektiv minskar vi vår miljöpåverkan och vårt fotavtryck. Vi ska sträva efter att föregå med gott exempel och på så sätt påverka kunder och samarbetspartners till att minska sin egen miljöpåverkan.

Dialog och flexibilitet

Tillväxtbyrån strävar alltid efter att leverera ett resultat som överträffar våra kunders förväntningar. Genom en god dialog med uppdragsgivare och flexibilitet bidrar våra tjänster till ett mervärde för de verksamheter vi arbetar tillsammans med.

Utveckling och kunskap

Vi efterlever alltid relevanta krav som ställs på verksamheten. Genom ständig utveckling och ny kunskap utvecklar vi nya arbetssätt för att ytterligare öka kvalitén i våra tjänster samt minska vår miljöpåverkan.

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB